DOBRY UCZYNEK DLA ŚRODOWISKA

Światowy Dzień Ziemi A.D. 2018r. w Gminie Stryszów obchodzono czynnie i efektywnie. Z inicjatywy samorządu Szkoły Podstawowej w Dąbrówce i Wójta Gminy Stryszów przeprowadzono w dniu 21 kwietnia społeczną akcję zbierania śmieci znad brzegów Jeziora Mucharskiego oraz z betonowych falochronów Stryszówki.

 

Wśród naniesionych przez wodę konarów drzew i resztek nawłoci, porozrzucane są tysiące  plastikowych opakowań i butelek, głównie po alkoholach, kanistrów, opakowań po sokach... Silne wiatry zachodnie przenoszą z biegiem górnej Skawy ogromne ilości odpadów, głównie w okolicach mostów w Dąbrówce i w stronę oczyszczalni ścieków w Stryszowie, a także wzdłuż północnych obrzeży Dąbrówki, do zatoczek i zakoli. Siła wiatru i fal potrafi przenieść kłody drewna o średnicy do 50 cm. Zaniedbaniem inwestora budowy Zbiornika - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i firm wykonawczych - był brak zebrania porzuconych śmieci na dnie jeziora przed jego piętrzeniem i nie wycięcie porastających w nim drzew i krzewów. Z tego powodu wiele odpadów zatrzymuje się na wystających konarach, budząc odrazę.

Przy rekreacyjnej funkcji zbiornika te zaniedbania narażać będą pływających "wodniaków" na zagrożenie bezpieczeństwa. Dla niewtajemniczonych należy dodać, że z dniem 11 stycznia 2018r. po rekonstrukcji  rządu całą gospodarką wodną  zarządza już nie Ministerstwo Środowiska, a Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej. Sprzątanie śmieci na wodzie i na działkach Skarbu Państwa należy do obowiązków administratora Zbiornika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. W tej sprawie Wójt jak i sąsiednie samorządy zwracały się kilkakrotnie pisemnie i ustnie do Dyrekcji zarządzającej tym akwenem. Jak do tej pory bezskutecznie. Wyjątkowo skuteczna natomiast okazała się konkretna społeczna inicjatywa podjęta 21 kwietnia 2018 r., choć  portale lokalne przekłamały wiele informacji, opierając się na facebookowym  profilu radnego Gminy Stryszów Krzysztofa Adamczyka. W akcji udział wzięło nie kilkudziesięciu, ale ponad stu dwudziestu uczestników, głównie uczniów SP w Dąbrówce, a także z placówek oświatowych w Łękawicy i Stroniu. Oprócz dzieci w zbieraniu udział wzięło wiele osób dorosłych, w tym z poza gminy. Jesteśmy zachwyceni wzorowo zorganizowaną akcją i ilością uczestników, ilością zebranych  śmieci. Jeżeli będą przeprowadzone w przyszłości podobne inicjatywy chętnie weźmiemy w nich   udział – twierdzą państwo Czarniak z Tychów. Zebrano nie kilkadziesiąt, lecz ponad czterysta worków – w/g specyfikacji:
- Plastik 0,36 t
- Szkło 0,96 t
- Zmieszane 2,36 t
 Łącznie – 3,69 ton

Dzięki życzliwości właściciela składowiska w Choczni - firmy EMPOL Tylmanowa gmina została jednorazowo zwolniona z kosztów przyjęcia odpadów.

Swoje "trzy grosze" do akcji społecznej związanej ze zbiórką odpadów oprócz Szkoły Podstawowej w Dąbrówce dołożyła Gmina Stryszów, koncentrując się na logistyce, zabezpieczając bezpłatny transport przez Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Środowisko" Spółka z o.o. w Stryszowie ( 6 kursów  ciągnikiem z przyczepą oraz zakupując część rękawiczek i worków.

Dołączyła do akcji także firma Empol – z grupy MASPEX, przekazując cześć worków i rękawiczek oraz napoje. Kiełbaski i pieczywo na ognisko po zakończeniu zbiórki śmieci przekazał Sklep MAX Stryszów, Dąbrówka i Mariusz Kleszcz ze Stryszowa.

         Śmieci pozbierano tylko na niewielkim stosunkowo odcinku. Kolejne będą oczyszczane w najbliższym czasie.  Inicjatorzy Dni Ziemi z otoczenia Krainy Jeziora Mucharskiego gorąco  dziękują wszystkim uczestnikom akcji społecznej. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców gminy i tych z okolic górnej Skawy o utrzymanie czystości w swoich domostwach. Każda z gmin ma zorganizowany system zbiórki odpadów i firmy odbierają je przy domu, a dla biwakujących i plażowiczów nie powinno być problemem zebranie śmieci do reklamówek i wrzucenie ich do pojemników czy koszy.

 Wszyscy dbajmy o Nasze Środowisko, o Naszą Ziemię
 Jan Wacławski