Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego dotyczące postępowania na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do łącznej wysokości 4 600 000,00 zł” ogłoszonego W Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 615248-N-2018. - 10.10. 2018r.

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazały się :

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego dotyczące postępowania na  „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do łącznej wysokości 4 600 000,00 zł” ogłoszonego W Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 615248-N-2018. - 10.10. 2018r.

WIĘCEJ NA BIP - LINK