Zapytanie ofertowe

Na stronie BIP Gminy Stryszów pojawiło się nowe zapytanie ofertowe na na dostawę, wdrożenie i instalację sprzętu i oprogramowania do automatycznych kopii zapasowych. Szczegóły

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych - materiały eksploatacyjne do drukarek

Wójt Gminy Stryszów informuje, że dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych w zapytaniu ofertowym na dostawę nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych.

Wybrano oferty następujących firm:

  1. DRUK-PUNKT Dariusz Propola, ul. Krynicka 5/5, 35-505 Rzeszów
  2. Fabryka Kolorów S.C. Marcin Łasak Bartłomiej Brzoskwinia, ul. Bazarowa 1, 30-742 Kraków
  3. Unibit Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice

Szczegóły 

WYJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro NAZWA ZADANIA: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazały się wyjaśnienia do :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

NAZWA ZADANIA:
„UBEZPIECZENIE majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
POBIERZ ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA 1- PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA 2- PDF


 

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazały się wyjaśnienia do :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

NAZWA ZADANIA:
„UBEZPIECZENIE majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
POBIERZ ZAŁĄCZNIK - PDF


 

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazało się :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

NAZWA ZADANIA:
„UBEZPIECZENIE majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
WIĘCEJ NA BIP - LINK

DO POBRANIA - Pełna treść zapytania ofertowego z załącznikami - PDF

                        Załącznik nr 1e do SIWZ - xls