GISON - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Stryszów

Drodzy mieszkańcy Gminy Stryszów
Miło nam poinformować, że od dziś wszyscy mieszkańcy gminy Stryszów oraz turyści odwiedzający nasze piękne tereny mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy Stryszów.
Portal Mapowy dostępny jest pod adresem http://www.portal.gison.pl/stryszow/. Można również korzystać z niego klikając na baner dostępny na naszej stronie.

 

Szybki dostęp do informacji
W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz wskaże numer adresowy budynku.

Dla kogo przeznaczony jest Gminny Portal Mapowy?
Gminny Portal Mapowy służy zarówno mieszkańcom jak i pracownikom samorządowym. Możemy od teraz w prosty sposób gromadzić wszystkie dane przestrzenne w jednym miejscu. Pracownicy mają w ten sposób szybki wgląd do informacji o terenie, mieszkańcach i środowisku, a inwestorzy i turyści mogą samodzielnie uzyskać ważne informacje.

Innowacyjne przeglądanie planów zagospodarowania
Dzięki udostępnionym w Portalu Mapowym informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium – mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie w planie dla wybranej działki.

Proste w obsłudze narzędzia
Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal wyposażony jest w wyszukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.