Informacja o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej powyżej Dworu "Senator" w Zakrzowie


Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. zawiadamia, iż w związku z realizacją umowy obejmującej modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka, będzie miało miejsce zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Zakrzów w ciągu drogi powiatowej w km 29+982 
Zamknięcie planowane jest w terminie od 29 maja do 5 czerwca 2019 r. włącznie.

Objazdy prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy!

Wojciech Długosz

Kierownik robót
PNUIK Kraków Sp. z o.o.
tel. +48 698 609 967

 Mapa do wglądu