OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Stryszów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Stryszów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


1.    ADAMCZYK Magdalena, lat 50, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Łękawica, zgłoszona przez KWW NASZA GMINA STRYSZÓW
    

2.    DUMAN Szymon, lat 35, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Stronie,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
    

3.    RADWAN Bogdan Józef, lat 50, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,
zam. Stronie, zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA WSPÓLNA SPRAWA
    

4.    ŻMIJA Paweł, lat 40, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Stryszów,
zgłoszony przez KWW TWÓJ SAMORZĄD

    

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Stryszowie


Marzena Ewa Stanisławska