OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Stryszowie, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ SAMORZĄD POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA WSPÓLNA SPRAWA

20

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA STRYSZÓW

 

 

Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Stryszowie, przyznano następujący numer:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

21

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA KWARTNIKA

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie

 

Marzena Ewa Stanisławska