Sesja nadzwyczajna Rady Gminy

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), na wniosek Wójta Gminy z dnia 15.03.2019 r. zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy w Stryszowie na dzień 25 marca 2019 roku o godzinie 16:00 z następującym projektem porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad

  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

  1. Określenie stanowiska Rady Gminy w sprawie realizacji projektu pn. ”Budowa kompleksu rekreacyjnego w Dąbrówce na Grodzisku wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury” tzw. „MAŁE GRODZISKO”, zlokalizowanego na działce gminnej nr 648/86 w m. Dąbrówka w bezpośrednim sąsiedztwie odtworzonego zabytkowego Dworu na Grodzisku.

  2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Stryszowie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy w Stryszowie 

(-) Magdalena Adamczyk

Najbliższa sesja Rady Gminy - 22 grudnia 2014r. - Aktualizacja

Stryszów, dnia 19 grudnia 2014 r.

Uwaga !
Zmiana miejsca obrad sesji zaplanowanej na 22 grudnia 2014 r.
    W związku z bardziej uroczystą formą sesji zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2014 r. , obrady odbędą się w remizie OSP w Stryszowie. Godzina rozpoczęcia pozostaje bez zmian.

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
                                Żmija Paweł

LINK DO BIP - Porządek obrad