SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w STRYSZOWIE

Siedziba Komisji: Urząd Gminy w Stryszowie, 34 – 146 Stryszów 149, tel. 33 879 74 12

 

 

  1. Krzysztof Władysław Bąk, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD,(uzupełnienie składu), zam. Stryszów, członek Komisji,
  1. Marzena Urszula Bernat, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD,(uzupełnienie składu), zam. Stryszów, członek Komisji,
  1. Katarzyna Anna Gnojek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zakrzów, członek Komisji,
  1. Izabela Janus, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD,(uzupełnienie składu), zam. Dąbrówka, członek Komisji,
  1. Teresa Janina Jarosz, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD,(uzupełnienie składu), zam. Stryszów, członek Komisji,
  1. Lucyna Knapek, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE,(uzupełnienie składu), zam. Zakrzów, członek Komisji,
  1. Dominik Maksymilian Prochownik, uzupełnienie składu, osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego, zam. Zakrzów, członek Komisji,
  2. Marzena Ewa Stanisławska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, ( uzupełnienie składu) zam. Stronie, Przewodniczący Komisji,
  1. Renata Wzorek, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD, zam. Dąbrówka, Zastępca Przewodniczącego Komisji,