ZBIORNIK WODNY ŚWINNA PORĘBA

Na obrzeżach gminy powstaje inwestycja centralna Ministerstwa Środowiska – zbiornik wodny „Świnna Poręba”. Będzie on pełnił funkcje związane z ochroną doliny Skawy przed powodzią i wpływał na uregulowanie przepływów poniżej. Przy czole zapory zrealizowana zostanie elektrownia o mocy 3,75 MW oraz powstanie ośrodek zarybieniowy z hodowlą ryb.

Czytaj więcej...