„Barcelona 2012”. - Międzynarodowy lot gołębi pocztowych


Z Barcelony do Stryszowa

Małopolscy hodowcy gołębi pocztowych zorganizowali wyścig  swych najlepszych ‘zawodników’ pn. „Barcelona 2012” - Międzynarodowy lot gołębi pocztowych z Barcelony. Jest to najbardziej prestiżowe wydarzenie w całym naszym sezonie gołębiarskim – mówi Leszek Potoczny hodowca z Łękawicy – impreza cieszy się niezwykłą popularnością na zachodzie Europy. Najlepsi tamtejsi hodowcy nagradzani są na stadionie Anderlechtu Bruksela - przez samego króla Belgów.

Wspomniany lot cieszy się również coraz większą popularnością wśród polskich hodowców. Po raz pierwszy brali udział w tym wydarzeniu również miłośnicy gołębi z okręgu krakowskiego, dlatego dużym sprawdzianem organizacyjnym i wyróżnieniem był fakt, że zarówno przygotowanie ptaków do transportu, jak i ceremonia wręczenia nagród miała miejsce na terenie Gminy Stryszów - przy współudziale przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stryszowskiej oraz LGD Gościniec  Czterech Żywiołów. W tym roku na podbój europejskiego nieba wyruszyło 1876 gołębi z Polski. Z Terenów Małopolski udział brały gołębie z okręgów Kraków, Bielsko, Nowy sącz. W sobotę 13.10.2012 nagrodzono hodowców 3 najlepszych gołębi  z Małopolski.

Na zdjęciu od lewej:
Płonka Michał (II miejsce); Nocula Stanisław ( I miejsce); Rusek Andrzej (III miejsce)

Festiwal „Gościńca 4 żywiołów”

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” chcąc podsumować i pokazać efekty współpracy wielu osób, organizacji  i samorządów z terenu LGD zorganizował I Festiwal „Gościńca 4 żywiołów”, który odbył się 20 października 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu.
Festiwal otworzyła Prezes Stowarzyszenia p. Renata Bukowska, następnie głos zajął i przywitał zgromadzonych gości wójt Gminy Mucharz p. Wacław Wądolny.

 


 

Czytaj więcej...

XIII Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich


Babiogórcy na szczycie Chełmu

 

XIII Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a także przedstawicieli bliźniaczego stowarzyszenia słowackiego "Zdrużenie Babia Hora" - miało miejsce 2 lutego 2013 roku w Ośrodku Caritas „Dar Serca” im. Jana Pawła II w Zakrzowie – pięknie położonym na stoku Chełmu - królującego na pograniczu gmin: Stryszów, Budzów, Zembrzyce.
Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. kanonika Andrzeja Lichosyta, dyrektora Ośrodka  Wczasowo – Rekolekcyjnego "Caritas" w Zakrzowie. Następnie zgromadzeni przedstawiciele babiogórskich gmin mieli okazję podziwiać występ młodzieżowej Grupy Apostolskiej im. Ojca Rudolfa Warzechy ze Stryszowa (liczącej 35 artystów) - która wystawiła jasełka w reżyserii Mirosława Płonki.
W dalszej części spotkania nastąpiły podziękowania za pracę w ramach SGB na rzecz mieszkańców gmin usytuowanych wokół Babiej Góry – były dyplomy i gratulacje m.in.: dla Gminy Mucharz za organizację XVII Złazu Samorządowców Gmin Babiogórskich (sierpień 2012 – Świnna Poręba ) oraz zaległe,  lecz równie serdeczne - dla Gminy Stryszów za organizację XVI Zlotu w 2011 roku /z przyczyn obiektywnych zeszłoroczny "opłatek babiogórski" się nie odbył/.  Starszy Gazda SGB Marek Listwan, wręczając dyplomy dziękczynne wójtom dwóch sąsiadujących gmin z powiatu wadowickiego: Wacławowi Wądolnemu  oraz  Janowi Wacławskiemu -  podkreślił, że organizatorzy ostatnich Złazów SGB bardzo wysoko podnieśli poprzeczkę, bowiem impreza zorganizowana w Gminie Mucharz wypadła wyjątkowo wyśmienicie, podobnie jak Zlot XVI w Zakrzowie, który przypadł dodatkowo w skomplikowanym dla Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich okresie i ten - niejako na przekór dokonany -  sukces  zakrzowskiego zlotu, miał wówczas strategiczne znaczenie dla umocnienia i trwania  SGB. Podczas mucharskiego złazu odbyła się również zbiórka pieniędzy dla polskiej parafii w Mostach Wielkich na Ukrainie – za co także podziękowano, odczytując list tamtejszego proboszcza ks. Igora Korzydło.
Tradycją noworocznych spotkań SGB jest również honorowe wyróżnienie - w postaci Lauru Babiogórskiego - za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach gospodarki i kultury, w tym w szczególności za ratowanie, ochronę, dokumentowanie i pomnażanie dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu.
W bieżącym roku Kapituła Stowarzyszenia przyznała Laur Babiogórski - Stopnia Podstawowego  Robertowi Kadeli (Gmina Mucharz) za wszechstronną działalność promującą kulturę, sztukę oraz walory przyrodnicze regionu, za rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży ducha patriotyzmu i wspólną z nimi pracę dla dobra lokalnej społeczności oraz całego regionu babiogórskiego.
Laur Babiogórski - Stopnia Szczególnego w formie statuetki otrzymali: ks. Prałat Bolesław Kołacz (Gmina Lipnica Wielka) oraz Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia" (Gmina Stryszawa). Rolę gospodarza całego spotkania noworocznego w Zakrzowie pełnił Jan Wacławski wójt Stryszowa.

Czytaj więcej...

Stryszowski Samorząd przyznał nagrody i dyplomy gratulacyjne za sukcesy w roku szkolnym 2012/2013

Laury dla zwycięzców

Stryszowski Samorząd przyznał nagrody i dyplomy gratulacyjne uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013 zajęli bardzo wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach. W trakcie ostatniej przed wakacjami uroczystej sesji Rady Gminy obecni byli uczniowie: Sylwia Pyrek,  Piotr Haranek, Mariusz Franik, Bartosz Maciaś, Rafał Bartosz, Aleksandra Talaga, Tomasz Gębala, Sebastian Basiura, Adam Wróbel oraz Karol Talaga – otrzymali oni podziękowania i nagrody pieniężne. Obecni byli również: Aniela Zawiła, Joanna Gnojek, Rafał Gębala, Kacper Bartkowski, Filip Pająk, Dominik Krystian, Damian Radomski, Mariusz Franik, Michał Makówka, Wojciech Bruzda i Radosław Grajny, którym wręczono dyplomy gratulacyjne. Za efektywność i zaangażowanie w pracy podziękowano także nauczycielom wspierającym swych uzdolnionych wychowanków. Nauczyciele: Renata Elżbieciak, Jadwiga Lasek, Urszula Mika, Kinga Cichoń, Lucyna Wacławska, Renata Płachta, Maria Kruk, Bogdan Radwan, Tomasz Gębala, Mariusz Tatar, Sławomir Basiura oraz Andrzej Gałuszka otrzymali wydawnictwa encyklopedyczne.

 

Czytaj więcej...

„Międzygminne ćwiczenia obronne 2013” - 24.06.2013

 

Ćwiczenia obronne - ewakuacja pracowników oraz odbicie zakładnika w Stryszowie.

 „Międzygminne ćwiczenia obronne 2013” odbyły się 24.06.2013 na terenie gmin: Stryszów, Tomice, Wadowice. Prowadzone ćwiczenia miały na celu doskonalenie systemu kierowania realizacją zadań obronnych na obszarze gmin  oraz przygotowanie urzędników gmin – zwłaszcza obsad  stałych dyżurów, do przyjmowania i przekazywania zadań wynikających z planu operacyjnego oraz innych zadań obronnych.

Czytaj więcej...

Stronie i Zakrzów zajęły pierwsze miejce w Turnieju BRD - etap powiatowy


W BRD nie ma mocnych na Gminę Stryszów !!!

13 kwietnia 2012 roku w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Wieprzu odbył się powiatowy etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 13 w piątek tym razem można uznać za wyjątkowo szczęśliwy dla zawodników z terenu Gminy Stryszów, którzy zwyciężyli pozostałych rywali z dużą przewagą punktową, zarówno w kategorii szkół podstawowych jaki i gimnzajum.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ma już długą historię. Pierwsze zawody w powiecie wadowickim zostały rozegrane blisko 35 lat temu. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Koścuszki w Stroniu zawsze święciła w BRD duże sukcesy. Od kilku lat regularnie jest finalistą szczebla ogólnoplskiego. Również absolwenci strońskiej podstawówki, obecnie reprezentanci Gimnazjum im. rtm. W. Pileckiego w Zakrzowie, należą do czołówki krajowej, zajmując wysokie lokaty w finale wojewódzkim i ogólnopolskim Turnieju BRD.

Czytaj więcej...

Nowe możliwości finasowania - spotkanie wójtów z Zarządem WFOŚiGW

Nowe możliwości finasowania inwestycji i działań proekologicznych - spotkanie z Zarządem WFOŚiGW w Krakowie

27 lutego w ośrodku  konferencyjnym „Caritas” w Zakrzowie odbyło się spotkanie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) z przedstawicielami samorządów trzech gmin: Stryszowa, Mucharza i Zembrzyc.
Prezes  WFOŚiGW Małgorzata Mrugała oraz wiceprezesi: Józef Kała i Jan Musiał przedstawili nowe zasady finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska ze środków Funduszu w postaci pożyczek lub dotacji. Samorządowcy z zadowoleniem przyjęli prezentowane możliwości, szczególnie oferowaną dotację w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych na realizację sieci wodociągowych dla terenów położonych w sąsiedztwie zbiorników wodnych, ponieważ dotyczy to również obszarów trzech gmin objętych budową zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Jest to krok w dobrym kierunku, lecz nie do końca. Zainteresowani jesteśmy podwyższeniem wysokości dotacji do ok. 60%. Dotowaniem powinna być objęta także budowa systemów kanalizacyjnych. Proponowane rozwiązania – określające zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania dotacji -  tylko w pewnym stopniu rekompensuje naszym gminom niewywiązanie się z wcześniejszych umów podpisanych przez przedstawicieli rządu i inwestora budowy zbiornika, gdyż pierwotnie zapisy mówiły o stuprocentowym finansowaniu inwestycji wodno-ściekowych ze środków budżetu państwa – podkreślił wójt gminy Stryszów Jan Wacławski.

Wójtowie gmin: Mucharz, Stryszów, Zembrzyce będą w dalszym ciągu poszukiwać pieniędzy na niezbędne zadania proekologiczne: w Ministerstwie Środowiska, w funduszach oraz w ramach projektów unijnych. Wsparcie samorządowców poprzez działania parlamentarne i gabinetowe zadeklarował obecny na spotkaniu Tadeusz Arkit  Poseł RP - honorowy obywatel Gminy Stryszów.

 

Na zdjęciu od lewej:  wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła, wiceprezes WFOŚiGW Józef Kała, wiceprezes WFOŚiGW Jan Musiał, przewodniczący RG Stryszów Antoni Sadzikowski,
prezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała, wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski, 
skarbnik Gminy Stryszów Maria Studnicka, poseł RP Tadeusz Arkit, wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny. 

Można na nich liczyć - Strażacy w akcji

MOŻNA NA NICH LICZYĆ

Strażacy w akcji


 

 

            Maj 2010 r. nie będzie mile wspomniany przez mieszkańców gminy Stryszów, sąsiednie samorządy terytorialne, a także przez wiele regionów w Polsce, za sprawą intensywnych opadów deszczu, zimna, podstopień i powodzi, licznych szkód powodziowych.

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu ogłosili czwartą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Powyzszy konkurs będzie przeprowadzony na terenie całego kraju, a gospodarstwa wzorem lat ubiegłych będą oceniane w dwóch kategoriach:  

  • "ekologia - środowisko",
  • "ekologiczne gospodarstwo towarowe".

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym.

 

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej MODR http://modr.pl/. Szczegółowych informacji udziela Pan Jan Pajdzik, tel. 12 285 21 13, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

 

Gminny Dzień Strażaka - Zakrzów 2011

 

 

Gminny Dzień Strażaka – Zakrzów 2011

Zgodnie z tradycją w maju uroczyście obchodzony jest dzień strażackiego patrona - św. Floriana.  Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka odbywały się w ośrodku ‘Caritas’ w Zakrzowie.

 

Czytaj więcej...

WOJEWÓDZKA SUPREMACJA W BRD

 

 

 

WOJEWÓDZKA SUPREMACJA W BRD

Powiat Wadowicki reprezentowany przez drużyny z Gminy Stryszów zdobył
na poziomie wojewódzkim dwa złote medale 

W dniach  10 – 11 maja br. w Mszanie Górnej (powiat limanowski) odbył się XXXIV Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem prowadzonego od lat turnieju jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpiecznego zachowania się na drodze. Turniej jest także okazją do praktycznego sprawdzenia wiedzy o przepisach i umiejętności jazdy rowerem przez młodych uczestników ruchu drogowego.

 

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu: „Szkoła wspiera – uczeń wybiera. Odważ się być mądrym!”

 

 

Zakończenie unijnego projektu.

19 grudnia 2011 roku odbyła się w zakrzowskim gimnazjum gala podsumowująca projekt: „Szkoła wspiera – uczeń wybiera. Odważ się być mądrym!”. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Najpierw przypomniano historię związaną z początkami projektu. Później był czas na pokazanie ważnych momentów z okresu jego realizacji. Poszczególne zespoły zaprezentowały swoje osiągnięcia  z wykonanych  zadań w postaci multimedialnej prezentacji. Jednocześnie zaproszeni goście - wśród których byli rodzice, przedstawiciele władz samorządowych gminy Stryszów, przyjaciele szkoły - mogli przyjrzeć się projektowi z bliska, podziwiając wystawę prac plastycznych i zdjęć. Ekspozycja i prezentacje w wykonaniu uczniów przypomniały najciekawsze chwile dwuletniego projektu, który wprowadzał uczniów w wielowymiarowym świat nauki i kultury – w sposób odmienny niż na lekcjach – bardziej interesujący z każdą odsłoną m.in. na wycieczkach w kraju i za granicą. W trakcie różnorodnej tematycznie  gali podsumowującej projekt  przed publicznością zaprezentował się szkolny zespół muzyczny, wspólnie z niemiecko–angielskim boysbandem z „Fabryki języka”. Nie zabrakło też festiwalu nauki i teleturnieju wiedzy zatytułowanego „W labiryncie nauki”. Publiczność zobaczyła także spektakl w wykonaniu szkolnych mediatorów. Pokaz żonglerki to było coś dla znawców sportu. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni przez organizatorów na słodki poczęstunek.

Czytaj więcej...