Siedmioro mieszkańców Gminy Stryszów otrzymało w marcu medale od Ministra Obrony Narodowej

Srebrnym medalem za „Zasługi dla Obronności Kraju” nagrodzono rodziców, których co najmniej trzech synów wzorowo spełniło służbę w szeregach Wojska Polskiego. 

Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się we czwartek 21 marca na sali seseyjnej w Urzędzie Gminy Stryszów oraz w domach tych odznaczonych, którzy nie mogli przybyć do Urzędu. W uznaniu zasług w dziedzinie umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej srebrne medale otrzymali: Anna Basik, Joanna Bąk, Władysława i Franciszek Dura,Urszula i Tadeusz Wójcik oraz Helena Pach. W imieniu Ministra Obrony Narodowej odznaczenia wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk.Andrzej Bandoła. W imieniu samorządu gratulacje oraz czerwone róże wręczył Wójt Gminy Szymon Duman i Przewodnicząca Rady Gminy Magda Adamczyk.