Inauguracja VIII Kadencji Stryszowskiego Samorządu


Inauguracyjne posiedzenie VIII Kadencji Rady Gminy Stryszów odbyło się 23 listopada 2018 w zakrzowskim Dworze „Senator”. Podczas sesji ślubowanie złożyli radni oraz Wójt Gminy Stryszów Szymon Duman. Przewodniczącą Rady Gminy została wybrana Magdalena Adamczyk. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy wybrany został Jakub Kwartnik. 

W Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Stryszów, głównym punktem porządku obrad było uroczyste ślubowanie, które złożyli Radni oraz Wójt Gminy Stryszów Szymon Duman. Odbyło się to w obecności licznie przybyłych przedstawicieli samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Obecny był m.in. Starosta Eugeniusz Kurdas, Burmistrz Wadowic Batrosz Kaliński, Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz, Radny Sejmiku Małopolskiego Filip Kaczyński, duchowieństwo, Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinsp. Krzysztof Szuster, Radni Powiatu Wadowickiego, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Komendanci jednostek OSP oraz Sołtysi z Gminy Stryszów.