ZAPRASZAMY NA MISTRZOSTWA W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM - KAMIONKA 10.03.2018

MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI

XIX OGÓLNOPOLSKI KOLARSKI WYŚCIG PRZEŁAJOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY STRYSZÓW W DNIU 10.03.2018r. (Sobota)

 

1.Organizator: Urząd Gminy Stryszów, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie,

    Ludowy Klub Sportowy „Żarek” Stronie.

 

2.Uczestnictwo: Prawo startu mają zawodnicy z aktualną licencją i badaniami

    lekarskimi w kategorii : żak chłopcy i dziewczęta, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, orlik, elita, kobiety elita, masters I /30-49/, masters II /50                i powyżej.

3.Dopuszcza się start zawodników z licencją z roku 2017 i na rowerach górskich.

Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.

 

4.Miejsce zbiórki: Zbiórka zawodników w budynku LKS „Żarek” Stronie (koło Kalwarii Zebrzydowskiej) od godz. 9.00.

Odprawa techniczna o godz. 10.30.

Start pierwszej grupy o godz. 11.00

 

5.Sposób przeprowadzenia wyścigu: Wyścig przeprowadzony będzie na trasie okrężnej,               a jej przebieg przedstawiony zostanie na odprawie technicznej.

Mistrzostwa Małopolski przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem mistrzostw zatwierdzonym przez Małopolski Związek Kolarski.

Dystans dla poszczególnych kategorii:

- żak chłopcy i dziewczęta                   -15 min

- młodzicy, młodziczki                        -20 min

- juniorzy młodsi, juniorki młodsze      -30min

- juniorki, masters II                          -30min

- juniorzy, kobiety elita                       -40 min

- masters I                                        -40min

- orlicy, elita                                      -50 min

 

  1. Nagrody:Organizator zapewnia puchar dla zwycięzcy oraz co najmniej po 3 nagrody, 3 medale i dyplomy w każdej kategorii.

 

7.Postanowienia finansowe: Koszty organizacji wyścigu ponosi Organizator, natomiast koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste kluby, startowe wg obowiązujących stawek.

 8.Postanowienia końcowe:

Organizator nie bierze odpowiedzialności za powstałe w czasie wyścigu wypadki.

Zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.

Za rzeczy zagubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

We wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.