Zasłużeni dla Gminy Stryszów otrzymali statuetki św. Onufrego


Zgodnie z corocznym zwyczajem - podczas uroczystej sesji Rady Gminy w Stryszowie, zorganizowanej  28 grudnia 2017 r. -  uhonorowano troje wybitnych obywateli naszej Wspólnoty. Tytuł  „Zasłużony dla Gminy Stryszów” nadano: Marii Studnickiej, Janowi Gębali oraz Tadeuszowi Szkutowi. Laureatom wręczono statuetkę św. Onufrego, którą samorząd stryszowski przyznaje za wieloletnie działanie na rzecz pomyślności i rozwoju Ziemi Stryszowskiej. Jednocześnie mianem „Dobrodzieja Gminy Stryszów” został uhonorowany Tomasz Kasprzyk, prezes Kamieniołomu „Barwałd” - strategiczny sponsor szeregu gminnych imprez plenerowych. Sympatycznym akcentem uroczystego spotkania było również podziękowanie ze strony prezesa Klubu Sportowego Aquila. Trener kadry narodowej i animator sportów rowerowych Andrzej Kramarczyk  przekazał wójtowi Janowi Wacławskiemu klubową koszulkę Mistrza Polski, w dowód wdzięczności za wspieranie rozwoju młodych zawodników z terenu gminy oraz wspólną organizację prestiżowych imprez kolarskich.