Zaszczytne grono Babiogórskich Laureatów

„Laur Babiogórski” – przyznawany przez  Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich – należy do wyjątkowo cennych wyróżnień regionalnych. Wśród tegorocznych laureatów tej prestiżowej nagrody jest godna reprezentacja Gminy Stryszów.

„Laurem Babiogórskim  stopnia szczególnego” została nagrodzona Małgorzata Kowalska - kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie, animator szeregu projektów społecznych i artystycznych, skierowanych zarówno do utalentowanej młodzieży jak i do seniorów. Wszyscy mieszkańcy Gminy Stryszów - uczestniczący w imprezach plenerowych, spotkaniach integracyjnych, konkursach literackich, muzycznych i plastycznych - bardzo wiele zawdzięczają Jej wrażliwości, pracowitości i zdolnościom organizacyjnym . Laur Babiogórski stopnia podstawowego otrzymał Jan Porębski, świetny akordeonista, niegdyś lider zespołu „Stronianie”, obecnie instruktor muzyczny, przekazujący swoje doświadczenie młodemu pokoleniu jako kapelmistrz „Małych Stronian”. Laurem Babiogórskim stopnia podstawowego uhonorowano również uzdolnionych muzycznie strażaków, tworzących Orkiestrę Dętą OSP Łękawica, która pod kierunkiem kapelmistrza Adama Piwowarczyka systematycznie wzbogaca kunszt muzyczny i pięknie się prezentuje  uświetniając imprezy kulturalne i uroczystości religijne na terenie gminy i w zaprzyjaźnionych sąsiednich parafiach. Orkiestra Dęta OSP Łękawica zagrała koncert w trakcie uroczystości  wręczenia tegorocznych babiogórskich laurów, zorganizowanej  16 grudnia 2016 r. w Kukowie. Grono laureatów babiogórskich z Gminy Stryszów jest w tym roku nader liczne, gdyż warto przypomnieć, że w trakcie Jubileuszowych obchodów XX-lecia działalności SGB, które odbyły się latem tego roku w Jabłonce - Laur Babiogórski stopnia szczególnego otrzymał także zasłużony „Stronianin” – Mieczysław Stanowski.