Dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów na działalność gospodarczą

 

Już wkrótce LGD Gościniec 4 żywiołów będzie ogłaszać nabory wniosków o udzielenie wsparcia  na                         

wdrażanie operacji w   ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  dla  organizacji

pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego  w ramach PROW

 na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozyskano fundusze na realizację LSR na lata 2014-2020. Środki zaplanowane w naborach są  przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. W ramach realizacji LSR 50% środków  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu.

 

Głównymi celami LSR są:

  • Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego.
  • Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD.

 

W RAMACH LSR  ZAPLANOWANO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE OPERACJE:

 

Podejmowanie działalności gospodarczej wartość dofinansowania.- max. wysokość wsparcia - 90 tyś. zł., w zakresie sekcji J,K,L,M systemu REGON – 50 tyś. zł. Dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie podlegają ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywały działaln. gospodarczej, operacja musi zakładać zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego lub należy utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), okres trwałości projektu - 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Rozwijanie działalności gospodarczej ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność; operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, miejsca pracy które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji należy utrzymać, przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych; w formie refundacji.

 

Wsparcie dla organizacji pozarządowych minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., wsparcie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych; dotacja w formie refundacji; dofinansowanie można przeznaczyć min. na rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej.

 

Wsparcie dla JST minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., wsparcie w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych; dotacja w formie refundacji; dofinansowanie można przeznaczyć min. na rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej.

 

Granty dofinansowanie w ramach grantów tylko dla organizacji pozarządowych; minimalna wartość grantu 5 tys. zł, maksymalna -  50 tys. zł, maksymalna wartość dofinansowania do 90%.                         

 

Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”. Muszą być zgodne z LSR „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umów.

 

Na stronie internetowej http://gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami

w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i aktualny harmonogram naborów.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem

i zapraszamy do współpracy

tel./fax (33) 843 62 18    e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.