Dotacje na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne


DOTACJE!!! 
 NA KOLEKTORY SŁONECZNE I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - DEKLARACJE UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Wójt Gminy Stryszów informuje, że gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Z a p r a s z a m y  mieszkańców gminy zainteresowanych pozyskaniem dotacji na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne do zgłaszania udziału w projekcie. Deklarację udziału wraz z "Ankietą gospodarstwa domowego" należy złożyć w  terminie do 8 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Stryszów pok. Nr 2 (sekretariat).

Do pobrania: Deklaracja udziału  oraz  Ankieta gospodarstwa domowego