Spotkanie informacyjno- szkoleniowe LGD - 22 stycznia

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe 

I moduł - „Jak pozyskać dotację z UE ?  Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”

II moduł - „Realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Zakrzów - 22.01.2020 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec  4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

 Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020  r. dla następujących klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Stryszów:

 1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
 2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2020 r.”.

  Wójt Gminy Stryszów
   (-) Szymon Duman

Informacja - 31 grudnia

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.12.2019 r. (tj. wtorek), Urząd Gminy w Stryszowie czynny będzie do godziny 12.00.

X Jubileuszowy Koncert Noworoczny Orkiestry Stryszów pod kierownictwem Kazimierza Gromady

Plakat informujący o X Jubileuszowym Koncercie Noworocznym Orkiestry Stryszów pod kierownictwem Kazimierza GromadyOrkiestra Dęta Stryszów zaprasza na X Jubileuszowy Koncert Noworoczny

Miejsce: Dwór Senator w Zakrzowie

Data: 28 grudnia 2019 (sobota) godzina 16:00

Usłyszymy tradycyjne kolędy, pastorałki i utwory świąteczne. Gościnnie zaśpiewają Maja Ślusarczyk i Nikola Talaga

Zapraszamy

Każdy uczestnik otrzyma orkiestrową kartkę świąteczną z życzeniami

Orszak Trzech Króli w gminie Stryszów

Plakat dotyczący planowanego Orszaku Trzech KróliZapraszamy Państwa do udziału w niezwykłym wydarzeniu, które w przyszłym roku zadebiutuje w gminie Stryszów, a ściślej w miejscowości Łękawica!

Miejsce: Łękawica
Data: Poniedziałek, 6 stycznia 2020 w godzinach 12:00 – 15:00

Tegorocznym hasłem Orszaku Trzech Króli są słowa „Cuda, cuda ogłaszają…”. W ten sposób będzie on nawiązywał do szczególnych nadchodzących wydarzeń, zwłaszcza, że rok 2020 będzie to „Rok Świętego Jana Pawła II”, „Rok Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, i Rok 100-lecia Cudu nad Wisłą” – zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, określanej mianem „Cudu nad Wisłą”.

Więcej szczegółów na https://www.facebook.com/events/539095263609108/

Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- doradcze organizowane w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” pt. 
„Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów.”
Zakrzów – 13 listopada 2019 r.
godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Święto Niepodległości

Zapraszamy na uroczystość Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2019 roku w Zakrzowie

Program uroczystości

13.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele Św. Anny w Zakrzowie, 

14.00 Przemarsz uczestników wraz z pocztami sztandarowymi przy akompaniamencie orkiestry dętej ze Stryszowa do Remizy OSP Zakrzów,

14.30 Przywitanie mieszkańców i gości przez Wójta Gminy oraz okolicznościowe przemówienia,

14.45 Krótki koncert melodii niepodległościowych w wykonaniu  orkiestry dętej ze Stryszowa pod dyrekcją Kazimierza Gromady,

15.00 Przedstawienie okolicznościowe w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej ze Zakrzowa,

15.30 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych prowadzone przez Klub Seniora oraz Gminny Ośrodek Kultury,

16.00 Poczęstunek dla wszystkich uczestników zorganizowany  przez Stowarzyszenie KGW "Razem dla Wsi" w Zakrzowie.

Plakat informujący o obchodach Święta Niepodległości w Gminie Stryszów

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stryszów w sezonie 2019/2020

Zakres usługi zimowego utrzymania dróg obejmuje odśnieżanie oraz likwidację śliskości. Przez odśnieżanie dróg rozumie się zabiegi mające na celu całkowite, względnie częściowe usunięcie śniegu za pomocą pługów odśnieżnych z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi przydrożne itp. Zwalczanie śliskości drogowej to zabieg mający na celu zapobieganie występowaniu względnie likwidujące powstałą śliskość zimową.

Standard zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia przewiduje:

 • odśnieżenie jezdni na całej szerokości wraz z poboczami utwardzonymi,
 • likwidację śliskości na skrzyżowaniach z innymi drogami, przejazdami kolejowymi, odcinkach o spadkach powyżej 4%, mostach, innych odcinkach decydujących o możliwości ruchu,
 • w przypadku wystąpienia gołoledzi lub lodowicy likwidację śliskości na całej długości dróg,
 • czas likwidacji śliskości – do 3 godzin po ustaniu opadów śniegu,
 • możliwość występowania na jezdni śniegu zajeżdżonego,
 • w warunkach ekstremalnych (ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) możliwość czasowych przerw w komunikacji.

  Czytaj więcej...

Strażacy z terenu gminy Stryszów dostali nowe aparaty tlenowe

Przekazanie aparatów tlenowych jednostkom straży w Gminie StryszówNa Sesji Rady Gminy 24 października , gościliśmy specjalnego Gościa – wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego p. Iwonę Gibas, która w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego przekazała Strażakom z terenu gminy Stryszów aparaty tlenowe.

„Serdecznie dziękuję Panu Wójtowi za zaproszenie, czuję ogromną dumę z faktu, iż mogę tutaj z Państwem być. Małopolska bardzo ceni sobie Strażaków, tego typu organizacje pokazują olbrzymi zapał i zaangażowanie, które ma na celu bezinteresowną służbę dla społeczeństwa. To jest nasz obowiązek, aby Strażaków szanować, wspierać oraz zachęcać do udziału w kolejnych projektach.” – mówiła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego p. Iwona Gibas.

Czytaj więcej...

Zaproszenie - Dziecko i rodzic wobec współczesnych zagrożeń – budowanie pozytywnych relacji

ZAPROSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Stryszów na spotkanie edukacyjno – informacyjne w zakresie: „Dziecko i rodzic wobec współczesnych zagrożeń – budowanie pozytywnych relacji”, które odbędzie się 06.11.2019 r. o godz. 16:00 w sali LKS Chełm w Stryszowie. Spotkanie poprowadzą specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony zostaje krąg osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz takie wsparcie będzie mogło zostać udzielone każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Dodatkowo zakres pomocy będzie obejmował  również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Te zmiany to wynik nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Szczegóły na stronie Starostwa Powiatowego w Wadowicach w zakładce - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Spotkanie "SMOG - WRÓG NASZEGO ŻYCIA I ZDROWIA"

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stryszów na spotkanie.

Kiedy: 24 października 2019, godzina 17:00
Miejsce: Świetlica LKS Chełm

W PROGRAMIE:

 • Wymiana kotłów
 • DOTACJE
 • Zagrożenia wynikające ze SMOGU
 • Działania antysmogowe, kontrola palenisk
 • Oszczędność zasobów naturalnych

Plakat dotyczący spotkania pod tytułem SMOG - wróg naszego życia i zdrowia

 

Akcja sprzątania śmieci

Zapraszamy do udziału w akcji sprzątania śmieci wokół Jeziora Mucharskiego 

16 października, godz. 900 zbiórka: Biuro Zapory, Świnna Poręba 247

Plakat informacyjny o sprzątaniu jeziora

Środki unijne za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów zaprasza do zapoznania się z informacją w jaki sposób można pozyskać środki unijne za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020 www.gosciniec4zywiolow.pl tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W listopadzie 2019r. będą organizowane kolejne nabory.

Dla przedsiębiorców w zakresie turystyki:
PRZED.II.1.2: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki.

Dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z infrastrukturą rekreacyjno- turystyczną :
PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty"

Jest to oferta skierowana do:

 • przedsiębiorców indywidualnych,

 • firm z regionu,

 • organizacji pozarządowych,

Czytaj więcej...

"BO aktywnie znaczy zdrowo”

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Drodzy Mieszkańcy Gminy Stryszów,
Przypominamy o trwającym głosowaniu na projekt pt. "BO aktywnie znaczy zdrowo” Jeszcze tylko kilka dni pozostało na oddanie głosu. Głosowanie trwa do 30 września.

Zgłoszony projekt obejmuje swoim zakresem organizację:

 • bezpłatnych zajęć PILATES dla osób 45+ wraz z prelekcją prozdrowotną i degustacją zdrowej żywności,

 • warsztatów MULTISPORTOWYCH DLA DZIECI połączonych z wyjazdem na mecz na stadion Wisły Kraków

 • WARSZTATÓW TAŃCA Z ELEMENTAMI AKROBATYKI połączonych z wyjazdem do Parku Trampolin do Krakowa.

Zadania projektowe zostały zaplanowane do realizacji w gminie Mucharz – w Mucharzu, Jaszczurowej, Kozińcu i Świnnej Porębie, na terenie gminy Wadowice – w Stanisławiu Górnym, oraz na terenie Gminy Stryszów – w Stryszowie (obiekt LKS CHEŁM Stryszów). Udział w projekcie będzie nieodpłatny!

Zagłosujmy dla naszych dzieci i seniorów :)

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Głos można oddać tylko jeden raz i tyko w jeden wybrany sposób:

 • przez Internet – na stronie www.bo.malopolska.pl

 • na papierowym formularzu – Wzór karty do głosowania w załączeniu,

 • korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.

Wypełnione karty można również dostarczyć do naszego Urzędu Gminy najpóźniej do 27 września. Można też wypełnić formularz na miejscu przy okazji załatwiania innych spraw urzędowych.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA!!!

Startujemy wspólnie z Gminą Mucharz i Wadowice.

Karta do głosowania - do pobrania

Tak wiele już zrealizowano, a możemy jeszcze więcej!

Logo LGD LGD „Gościniec 4 żywiołów” od 2017 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z  gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Z dotacji skorzystało wiele przedsiębiorców  na rozwój działalności gospodarczej z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów oraz osoby fizyczne, które w ramach realizacji projektów rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW.

Czytaj więcej...

Wrześniowy numer Wiadomości Powiatowych

Wiadomości Powiatowe - okładka wrześniowaUkazał się wrześniowy numer Wiadomości Powiatowych, a w nim wiele informacji na temat ważnych lokalnych problemów oraz relacji z wydarzeń w gminach naszego powiatu.

4 edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2020

Drodzy Mieszkańcy Gminy Stryszów,

Głosowanie na budżet obywatelskiW czerwcu br. Gmina Stryszów wspólnie z gminą Mucharz i gminą Wadowice zgłosiła wniosek w 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2020.

Wniosek złożony z inicjatywy Gminy Mucharz pt. "BO aktywnie znaczy zdrowo” przeszedł pozytywnie weryfikację formalną oraz merytoryczną i został dopuszczony do głosowania w ramach 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2020.

Zgłoszony projekt obejmuje swoim zakresem organizację:

 • bezpłatnych zajęć PILATES dla osób 45+ wraz z prelekcją prozdrowotną i degustacją zdrowej żywności,

 • warsztatów MULTISPORTOWYCH DLA DZIECI połączonych z wyjazdem na mecz na stadion Wisły Kraków

 • WARSZTATÓW TAŃCA Z ELEMENTAMI AKROBATYKI połączonych z wyjazdem do Parku Trampolin do Krakowa.

Zadania projektowe zostały zaplanowane do realizacji w gminie Mucharz – w Mucharzu, Jaszczurowej, Kozińcu i Świnnej Porębie, na terenie gminy Wadowice – w Stanisławiu Górnym, oraz na terenie Gminy Stryszów – w Stryszowie (obiekt LKS CHEŁM Stryszów). Udział w projekcie będzie nieodpłatny!

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu wśród dzieci i osób dorosłych poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Projektem objętych zostanie 80 osób dorosłych oraz w sumie 400 dzieci.

Wartość projektu to kwota ponad 140 000,00 zł, która może być w 100% sfinansowana z Budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2020.

Głosuj na Budżet ObywatelskiWARUNEK – trzeba oddać na NASZ projekt jak najwięcej głosów!!!

Głosowanie startuje od 9 września 2019 r. i potrwa do końca miesiąca.

Udział w nim może wziąć każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają.

UWAGA – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.


W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można zagłosować na trzy sposoby:

 1. Najprostszym i najszybszym jest oddanie głosu przez Internet – 9 września na stronie www.bo.malopolska.pl został uruchomiony specjalny panel do głosowania.

 2. Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczona zostanie też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu – wrzucając go do jednej z 26 stacjonarnych urn (lista poniżej). Wzór tegorocznej karty do głosowania można już znaleźć na www.bo.malopolska.pl.

 3. Głosować będzie również można korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA!!! Teraz wszystko w WASZYCH RĘKACH !!!

Zaproszenie do udziału w Akcji „Przerwany marsz …”

Przerywany marszDyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzowie zaprasza do wzięcia udziału w akcji pod nazwą „Przerwany marsz …”, która ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży (przemarsz z kościoła po Mszy św rozpoczynającej się o godz. 8:00 do szkoły w Zakrzowie).

To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym strachem, zatrzymanymi w pamięci obrazami okrutnej śmierci najbliższych.

Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Niech to będzie również wyraz szacunku i wdzięczności dla żywego pomnika historii.

Zachęcamy, aby 2 września 2019 roku wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w danym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020.

W ten sposób w całej Polsce stworzymy możliwość międzypokoleniowego dialogu, który będzie cennym doświadczeniem dla uczniów.

Punktem kulminacyjnym akcji będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, który towarzyszy Polakom od wielu lat. 

Drugą częścią akcji będą „Pamiętniki Pokoleń” – prowadzone przez uczniów wywiady ze swoimi dziadkami lub pradziadkami albo osobami samotnymi, które odpowiedzą na pytanie jak wspominają sierpień i wrzesień 1939 roku, a także jacy byli wtedy młodzi ludzie. Utrwalone w ciekawy sposób rozmowy i wspomnienia staną się częścią wspólnej publikacji.

Współorganizatorami wydarzenia są: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie „Dumni z Polski” oraz Stowarzyszenie „Dzieci Wojny w Polsce”.


OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu informuje, że można składać wnioski o stypendium szkolne! Kryterium dochodowe na 1-go członka rodziny wynosi 528 zł. netto Wnioski należy składać do 16 września 2019 r.

Druki wniosków można pobrać w COPO w Stroniu oraz we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy. Informacje pod numerem telefonu 33 8 797 494

Ogłoszenie - trening systemów alarmowania.

Na podstawie § 10. ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku 
w sprawie: systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013 poz. 96) Wójt Gminy Stryszów informuje, że: w dniu 1 sierpnia (czwartek) br. o godz. 17.00 na terenie Gminy zostanie upamiętniona 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w w/w czasie, w ramach wojewódzkiego treningu systemów alarmowania uruchomione zostaną syreny alarmowe przy wykorzystaniu akustycznego sytemu alarmowego – ciągłego z modulowanym dźwiękiem syren, w okresie jednej minuty. Odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Komunikat dotyczący wywozu ścieków

Wywóz nieczystości w Gminie StryszówWójt Gminy informuje, iż z powodu rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Stryszowie, Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Środowisko”, nie będzie przyjmowało nieczystości od Mieszkańców przez najbliższe 1,5 miesiąca.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz przetrwanie tego okresu, wszelkie działania związane z rozbudową Obiektu, prowadzone są z myślą o dobru Mieszkańców oraz usprawnieniu funkcjonowania Oczyszczalni.

W przypadkach pilnych, osoby zainteresowane, proszone są, aby wszystkie zaistniałe problemy zgłaszać do SPW-K "Środowisko".

Stanowisko Wójta Gminy w sprawie zawieszenia linii busów Stryszów- Kraków.

Szanowni Mieszkańcy, dzisiaj wraz wójtem Lanckorony Tadeuszem Łopatą odbyłem spotkanie w bardzo ważnej sprawie dalszego funkcjonowania linii busów Stryszów- Kraków przez (Lanckoronę, Izdebnik do Krakowa). 

Wedle naszej oceny przewoźnik postąpił w sposób nieodpowiedzialny nie informując swoich wieloletnich Klientów o planowanym zamknięciu linii, wiedząc o swojej rzekomej trwającej trzy lata nierentowności. Pismo o zamiarach likwidacji wpłynęło do naszych urzędów 11 lipca, a 18 lipca przewoźnik chce wygasić połączenie. 
Uważam, że powinien przynajmniej trzy miesiące wcześniej poinformować wieloletnich pasażerów o swoich planach, abyśmy wspólnie mieli czas na wypracowanie optymalnego stanowiska w trosce o swoich mieszkańców. 
W pierwszej kolejności wskazuję, że problemy mieszkańców Gminy Stryszów związane z ewentualną likwidacją połączenia na trasie, o której wyżej mowa, nie są urzędowi gminy obojętne i bez wątpienia sprawa, jaką Pan przedstawił w piśmie z dnia 11 lipca 2019 roku, jest niezwykle istotna dla lokalnego samorządu. 
Tym niemniej brak jest obecnie tego rodzaju przepisów, które dawałyby organom gminy podstawę do dotowania działalności w zakresie przewozów na wyżej wymienionej trasie, np. poprzez pokrycie deficytu generowanego w związku z usługami świadczonymi przez przedsiębiorstwo na tejże linii. Stosowne regulacje prawne w tym zakresie są obecnie w fazie przygotowywania przez stronę rządową. Istotne z tego punktu widzenia są także możliwości budżetu Gminy Stryszów, w którym aktualnie brakuje środków na finansowanie tego rodzaju świadczeń.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie nr 1/2019 o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej.

08.07.2019 r.

Ogłoszenie nr 1/2019 o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów z siedzibą w Zakrzowie, zgodnie z procedurą   naboru pracowników Biura ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej. 

Czytaj więcej...

Innowacyjne Formy Ochrony Środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Zaproszenie na szkolenie pt.

"Innowacyjne Formy Ochrony Środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu"

15 lipiec 2019, godz. 16.00
Miejsce- Sala Sesyjna Urząd Gminy Stryszów


1. Prezentacja realizacji projektu " 
"Ekologia i wizerunek- rozwój infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej, kulturalnej, wzmocnienie kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez nowy wizerunek miejsc szczególnych oraz szkolenia o tematyce ekologicznej

2. Prezentacja poruszająca tematykę zmian klimatu, a przede wszystkim innowacyjnych metod ochrony środowiska oraz sposobów oszczędności prądu, wody oraz domowego budżetu:

2. 1. Fotowoltaika na wiele sposobów

2.2 Ceramiczne, termoizolacyjne farby ThermoShield

2.3 Systemy zarządzania ciepłem , rekuperacja, pompy ciepła

2.4 Różne sposoby oszczędzania i wykorzystania wody np. wykorzystanie deszczówki

system nawadniania szklarni, domowe odzyskiwanie wody szarej, filtry do wody

2.5. Ekologiczne opakowana i sposoby ograniczenia użycia plastiku

3. Sprawdź swój ślad klimatyczny- jak działa kalkulator emisji dwutlenku węgla

4. Czas na Las – sadzenie drzew jako neutralizacja emisji dwutlenku węgla

5. Dyskusja z uczestnikami warsztatów, wymiana spostrzeżeń, pomysłów, czas na odpowiadanie na pytania oraz udzielanie porad.

Serdecznie zapraszamy,

 Loga sposnsorów

 

Europejski Fundusz na Rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenie zrealizowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów” w ramach projektu własnego realizowanego w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Plakat 

 

Możliwość pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywiołów

Chcesz otworzyć, rozwinąć firmę,
pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów

Już wkrótce LGD Gościniec 4 żywiołów będzie ogłaszać nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla organizacji pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego w ramach PROW na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska

Szczegóły

APEL Wójta Gminy Stryszów

Wójt Gminy Stryszów apeluje do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą pitną i używanie jej wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych. 

W związku z przedłużającym się okresem suszy, wprowadza się na terenie gminy Stryszów zakaz podlewania ogrodów, trawników, upraw polowych oraz napełniania basenów dla wszystkich odbiorców korzystających z gminnych sieci wodociągowych.

Powyższy apel obowiązuje Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów od dnia 17.06.2019 r. aż do odwołania, w trosce o zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do wody dla celów socjalno - bytowych a także dla zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 Bieżące informacje o ewentualnych przerwach w dostawie wody pitnej oraz czasie ich trwania będą dostępne na stronie internetowej SPW-K „ŚRODOWISKO” w Stryszowie http://www.oczyszczalniastryszow.pl

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO w WADOWICACH

 

Wadowice, dnia 21.06.2019 r.

NCK.5531.53.2019

wg rozdzielnika

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Nazwa biura

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

Prognoza:

od godz. 07:30 dnia 22.06.2019 do godz. 07:30 dnia 23.06.2019

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

Uwagi

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Dyżurny synoptyk

Romuald Kaseja

Godzina i data wydania

2019-06-20 13:53:00

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Tel. (33) 873-42-91, 873-42-84
Tel. 606476057
Fax.(33) 873-42-84.

E - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko Kierowania KP PSP w Wadowicach

Tel. 33 873-43-80, 33 873-80-99 , k. 691-112-73

 

INSPEKTOR
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Niedźwiedź Wojciech

 

 

Otrzymują: 

 1. Gminy Powiatu Wadowickiego

 

KOMUNIKAT - OSZCZĘDZAJMY WODĘ

Szanowni Mieszkańcy, informujemy o możliwości wystąpienia ograniczeń w dostawie wody na terenie sołectw Dąbrówka i Łękawica w dniu dzisiejszym.

Ze względu na trudną sytuację spowodowaną zwiększonym poborem wody liczymy na wyrozumiałość.
Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą i ograniczenie jej zużycia wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zamknięcie przejazdu drogowo-kolejowego w m. Zakrzów

Dzień dobry,
 
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. zawiadamia, iż w związku z realizacją umowy obejmującej modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka, będzie miało miejsce zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Zakrzów w ciągu drogi powiatowej w km 29+982
Zamknięcie planowane jest w terminie od 15.06 do 19.06.2019r. włącznie
 
Objazdy prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (orientacja w załączeniu)
 
Za utrudnienia przepraszamy!
 
Wojciech Długosz
 
Kierownik robót
PNUIK Kraków Sp. z o.o.
 
tel. +48 698 609 967

Międzygminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

Wójt Gminy Stryszów Szymon Duman zaprasza na Międzygminne Zawody Sportowo Pożarnicze 

Start: 15:00, 16 czerwca 2019 roku - niedziela, Stadion LKS "Chełm" w Stryszowie

 

Komunikat Urzędu Gminy Stryszów - skrócenie czasu pracy

W związku z panującymi upałami i prognozami na dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza, Wójt Gminy Stryszów zarządzeniem nr 48/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. skrócił czas pracy pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Stryszów

W związku powyższym zmianie ulegną godziny pracy Urzędu w następujących terminach:

12 czerwca 2019 r. od 9.00 do 16.00

13 czerwca 2019 r. od 7.00 do 14.00

14 czerwca 2019 r. od 7.00 do 13.00

  

Wójt Gminy Stryszów

mgr Szymon Duman

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł - „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”

II moduł - „Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Zakrzów - 06.06.2019 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min:
- przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 .


Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo dotyczące naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Szczegóły na plakacie

Ostrzeżenie hydrologiczne

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH SP W WADOWICACH
NCK.5531.40.2019
Wadowice, dnia 22 maja 2019 r.

wg rozdzielnika

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:1

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ALARMOWYCH/3

Obszar

Zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 24.05.2019

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności stany alarmowe. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w profilu Jawiszowice stan alarmowy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

godz. 10:21 ; 22.05.2019

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) od12:00/22.05.do12:00/24.05.2019

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Czytaj więcej...