INFORMACJA DLA PASAŻERÓW

Firma Przewóz Osób „ALBATROS” Cichoń Beata, Graboszyce 84, 32-640 Zator informuje, że z przyczyn ekonomicznych od dnia 23.04.2018 r. zostają zlikwidowane wszystkie kursy w niedziele oraz kursy w soboty o godz. 22:20.

Firma informuje, że w niedziele z przewozów korzystało w sumie 3-4 pasażerów, a wieczorny kurs w soboty prawie zawsze był pusty.

Komunikacja

Komunikację pasażerską na terenie gminy obsługują prywatni przewoźnicy kursujący regularnie na trasach Wadowice - Kalwaria przez Stryszów, Stryszów - Kraków.
Przez gminę przebiega linia kolejowa Kraków - Zakopane ze stacjami w Stroniu i w Stryszowie.
Przez teren gminy nie prowadzą drogi krajowe i wojewódzkie, istnieje natomiast sieć dróg powiatowych, są to następujące drogi:

Czytaj więcej...