"BohaterON - włącz historię. Uczniowie z Gminy Stryszów wysłali 415 kartek do powstańców warszawskich"

W dniach 14-21 września na terenie wszystkich szkół podstawowych, oraz przedszkoli na terenie Gminy Stryszów została przeprowadzona akcja pod nazwą BohaterON - włącz historię! 

BohaterON - włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić, postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. 

Czytaj więcej...

DESZCZOWE DOŻYNKI

Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych była Łękawica, a miejscem uroczystości obiekt Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” Stryszów. Zgodnie z 24 letnią tradycją po reaktywacji święta plonów w 1993 r. każde z sołectw jest organizatorem uroczystości w kolejnym roku kalendarzowym. Duża ilość uczestników utrudnia Łękawicy przyjęcie gości u siebie ze względu na brak odpowiedniej bazy dla imprez integracyjnych. Dopiero wybudowanie kompleksu rekreacyjnego na przysiółku Blych pozwoli na rozmach organizacyjny spotkań środowiskowych.

 

Czytaj więcej...

WOJTEK Z TEJ ZIEMI – Wystawa rzeźb Wojciecha Kurdziela

Przy rozstajach dróg prowadzących do kalwaryjskiego Sanktuarium i starej szkoły na Bugaju Zakrzowskim, obecnie siedziby LGD Gościniec 4 Żywiołów znajduje się szczególne miejsce zwane przez wielu „KURDZIELÓWKĄ”.

            Kilkadziesiąt metrów poniżej drogi biegnącej pod klasztorem w sąsiedztwie dróżek kalwaryjskich zamieszkuje stary ród kamieniarski Kurdzielów. Z tego rodu, matki Bronisławy z Gnojków i ojca Bronisława narodził się najsłynniejszy Wojciech Kurdziel.

Wojciech Kurdziel

Czytaj więcej...

Kultura i sport w gminie Stryszów

Działalnością kulturalną na terenie Gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, który współpracuje w tym zakresie z Urzędem Gminy, Gminnym Centrum Informacji Turystycznej, klubami sportowymi, bibliotekami oraz placówkami oświatowymi. 

Czytaj więcej...